Nyheter

Myndigheter varnar för värsta vattenbristen på 100 år

Om årets sommar blir lika torr som 2016 varnar myndigheterna för att vi riskerar att få uppleva den allvarligaste vattenbristen på drygt 100 år.

– Sinande brunnar eller dålig dricksvattenkvalitet är redan i dag ett stort problem för många fritidshusägare med egna brunnar, säger Björn Palmqvist som driver Rörbåten AB i Vendelsö Haninge.

På många håll i landet är grundvattennivåerna historiskt låga och andra delar, som Stockholms skärgård, kämpar med låga nivåer. Förklaringen är de senaste årens brist på nederbörd.

– Den låga grundvattennivån gör att allt fler som har egna brunnar får problem med vattentillgången. Många har haft fungerande brunnar i 25-30 år, men fylls det inte på ovanifrån så tar vattnet helt enkelt slut, säger Björn Palmqvist.

a brist

Nio statliga myndigheter har nu gått ut med en gemensam uppmaning till svenskarna att dra ned på sin vattenförbrukning. Den som är ansluten till kommunal vattenförsörjning bör vara uppmärksam på information från kommunen om läget och eventuella restriktioner i vattenanvändningen, enligt myndigheterna.

Den som har en egen brunn uppmanas i stället att kontrollera vattennivån och tänka igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Rörbåten hjälper öbor, från Utö i söder till Sandhamn i norr, med VVS-installationer och service.

Företaget som startade 1991 har till den här säsongen investerat i en ny arbetsbåt som är navet i verksamheten. Förutom att starta anläggningar och laga sådant som har gått sönder under vintern handlar det så här års också allt mer om att installera avsaltningsanläggningar och reningsverk för spillvatten.

– Att göra Östersjövatten till dricksvatten är oftast den enda lösningen när det tar slut i kranen. Tyvärr får man räkna med en investeringskostnad på cirka 150000-200000 kronor i genomsnitt.

Rörföretaget har i dag sju anställa och en omsättning på närmare 13 miljoner kronor. Medlemskapet i Comfort-kedjan sedan 2009 har enligt Björn Palmqvist medfört en positiv kvalitetsstämpel till företaget.

– Vi är stolta över att vara delägare i Comfort-kedjan, ett varumärke som förpliktigar och medför trygghet till våra kunder, säger han.

Redaktionen