Nyheter

Borrkompaniet och Miljörivarna fusioneras

Corvara Group har beslutat att under hösten 2017 genomföra en fusion mellan Corvara Borrkompaniet och Corvara Miljörivarna.

Detta innebär att alla anställda och alla åtaganden i Corvara Borrkompaniet övertas på helt oförändrade villkor av Corvara Miljörivarna. Kunder påverkas inte av sammanslagningen och kommer ha samma kontaktpersoner som tidigare.

a borrk

– Sammanslagningen innebär att vår verksamhet inom rivning blir ett bolag vilket leder till en tydligare och mer transparent organisation. Vi kommer bli en slagkraftig rikstäckande aktör, och jag är övertygad om att sammanslagningen kommer gynna marknaden. Vi ska vara det bästa alternativet för våra kunder säger Johan Nonnen, regionchef på Corvara Miljörivarna.

Redaktionen