Nyheter

Länge leve kärnkraften!

Sverige har en lång kärnkraftshistoria och sektorn har över tid levererat en stor andel av svenskarnas elförbrukning. Det mesta av landets vattenkraftresurser har redan blivit utbyggda och den svenska ekonomin har blivit beroende av kärnkraften som energikälla. Svensk kärnkraft står för en tredjedel av den producerade kraften i landet.

Kärnkraft som energikälla har fått utstå en rad motgångar. Det har förekommit fruktansvärda olyckor som Tjernobyl och Fukushima. Nu sköljer dessutom den gröna vågen in över Europa. Det här skriver LOS Energy.

Sverige har haft hela tolv aktiva reaktorer, men beslut har redan fattats om stängning av de äldsta kärnkraftsreaktorerna. Anläggningen Barsebäck stängdes under perioden 1999–2004 och reaktorn Oskarshamn 2 är nedlagd.

Kärnkraftsreaktorerna som byggdes på 1970- och 80-talet har länge dragits med dålig lönsamhet och varit i behov av uppgradering. Man har beslutat stänga ner ytterligare tre reaktorer före 2021.

a kkraft

Livsförlängande åtgärd
Av de sex kvarvarande reaktorerna finns det bara beslut att investera i livsförlängande åtgärder för de tre i Forsmark.

På ett energiseminarium anordnat av energinyhetsbyrån Montel, berättade Vattenfalls kärnkraftschef Mats Ladeborn att de är mycket nöjda med de politiska åtgärderna som har förbättrat lönsamheten för svensk kärnkraft. Ladeborn är positiv till att fortsätta investera i Ringhals-reaktorerna.

Liknande signaler har hörts från ägarna av Oskarshamn 3, Sveriges största reaktor, enligt Montel. Slutliga investeringsbeslut fattas senare i år.

Källa: LOS Energy

Redaktionen