Nyheter

Så får du ett bättre säkerhetstänk på jobbet

Ett försämrat säkerhetstänk kan få mycket ödesdigra konsekvenser både för organisationen och för de anställda men det finns lösningar som effektivt minimerar säkerhetsriskerna. Här är några tips från säkerhetsexperten DuPont Sustainable Solutions.

Gruvor, oljeplattformar och fabriker inom livsmedel-, pappers- och läkemedelsindustrin kan ha svårt att få alla anställda att följa de säkerhetsrutiner och restriktioner som finns på arbetsplatsen. Anledningarna till att riskmedvetenheten minskar ibland, är många.

Det kan handla om brister i ledarskapet, olika kulturella hinder eller ett alltför generaliserat säkerhetstänk.Konsekvenserna av ett bristande säkerhetstänk kan bli ödesdigra. Enligt Arbetsmiljöverket inträffade över 27000 arbetsolyckor som medförde sjukfrånvaro i Sverige under förra året. De flesta dödsolyckor i Sverige sker inom jord- och skogsbruk, tillverknings- och byggverksamhet men det finns lösningar som gör att den negativa trenden kan vända.

– Alla företag är unika, de har utmaningar som kräver egna strategier. Även de anställda har olika erfarenheter, utbildningar och bakgrunder som gör att riskscenarierna behöver anpassas för varje enskilt företag. Det gäller att titta på hela scenariot och inte bara på isolerade händelser för att hitta lösningar. Genom att använda en differentierad riskstrategi där man tar hänsyn till en mängd olika faktorer kan företaget i samarbete med de anställda driva fram ett beteende som minskar riskerna, säger David Mallard, marknadschef i Norden för DuPont Sustainable Solutions.

a saker jobb

Här är några av de viktigaste aspekterna som kan påverka ett framgångsrikt säkerhetsarbete:
Ledarskapet
En förutsättning för att lyckas är att ledarna på företaget går före och är goda exempel för att säkerhetsberedskapen ska tas på allvar.

Instinktiva beslut
80 procent av alla beslut som fattas sker instinktivt, det vill säga utan att man ens reflekterar på det. Därför är det viktigt att identifiera hur du kan påverka instinktiva beslut genom att titta på de enskilda fallen, personerna och kulturen.

Kulturella skillnader
Genom att analysera olika kulturer och /eller subkulturer går det att både förutspå och påverka hur olika individer resonerar och agerar.

Dataanalys
Genom att undersöka data går det att identifiera orsaker till varför säkerhetstänket försämrats. Sådan data kan även ligga till grund för beslut för hur man ska lösa ett stagnerat säkerhetstänk.

Engagera anställda
Genom att identifiera sätt som gör att de anställda blir mer engagerade kan du reducera riskerna och öka säkerheten på företagen.

Belöningssystem
Ett systematiskt motivationsprogram som belönar säkerhetstänk kan vara ett mycket effektivt sätt att få de anställdas engagemang. Även här gäller det dock att hitta ett belöningssystem som fungerar i det speciella fallet, på det enskilda företaget eller i den specifika kulturen. Annars riskerar belöningssystemet hämma snarare än engagera.

Om DuPont:
DuPont Sustainable Solutions (DSS), ett av 12 DuPont-företag, erbjuder sina kunder både globala konsulttjänster och processteknik. DSS tillämpar DuPonts erfarenhet, innovationskraft, problemlösningsförmåga och starka varumärken för att hjälpa organisationer att göra sina arbetsplatser och arbetskulturer mer säkra, operativt effektiva och hållbara för miljön.

Redaktionen