Nyheter

Riksbyggen får driftsansvar för Sveriges största bergvärmeanläggning

Den 8 juni inviger Panncentralen Frölundaborg i Göteborg för Sveriges största bergvärmeanläggning för bostäder. Riksbyggen har tecknat avtal med Panncentralen Frölundaborg om fullt driftsansvar för den nya anläggningen som ska förse cirka 2000 bostäder med värme.

– Vi är mycket glada över förtroendet att få det operativa driftansvaret för en bergvärmeanläggning av den här storleken. Det är stor investering som Panncentralen Frölundaborg har gjort och som kommer att leda till en minskning av koldioxidutsläppen med 78 procent, säger Annelie Nergård, marknadsområdeschef för Riksbyggens fastighetsförvaltning i Göteborg.

Panncentralen Frölundaborg är en ekonomisk förening som bildades 1959. Syftet var att lösa uppvärmningen av intilliggande fastigheter med en gemensam panncentral.

Föreningen består av Riksbyggenföreningen brf Göteborgshus 26, HSB-föreningarna brf Täppan och brf Skörden samt ytterligare en bostadsrättsförening och åtta privata fastighetsägare. Föreningen levererar också värme till Familjebostäder och Göteborgs kommun.

a bergvarme

Riksbyggen har sedan tidigare förvaltat anläggningen och får nu även uppdraget att sköta den nya anläggningen. Bergvärmepumpens toppeffekt är 3,2 MW och kan tillsammans med fjärrvärme leverera hela 6 MW.

– Uppdraget innebär bland annat säkerställande av värmeleverans till panncentralens anslutna hushåll samt optimering av anläggningens funktion i aspekterna miljö, ekonomi och effektivitet, berättar Robin Dunborg, ansvarig driftsingenjör på Riksbyggen.

Panncentralen Frölundaborg är ett unikt samarbete mellan privata fastighetsägare, och bostadsrättsföreningar hos Riksbyggen och HSB. Den förser sammanlagt cirka 2000 lägenheter med värme.

Foto: Christer Westlund

Redaktionen