Nyheter

Världspremiär för Norditeks virvelströmseparator

Norditeks nyutvecklade virvelströmseparator Norditek EC1000 kan separera icke-magnetisk metall som t ex aluminium, koppar och mässing ur exempelvis RT-flis och krossade industrisopor. De icke-magnetiska metallerna är värdefulla och kan säljas, istället för att hamna i den brännbara fraktionen.

Virvelströmseparatorn byggs på samma chassi som Norditeks populära vindsikt, vilket gör det möjligt att uppgradera en befintlig vindsikt till en virvelströmseparator. Det innebär också att EC1000 är mycket mobil och lätt att anpassa till övrig maskinpark.

Norditek arbetar hårt för att minimera avfall och maximera utbytet av värdefullt material. Med en virvelström-separator utökas och förfinas Norditeks koncept för avfall genom att även icke magnetiska metaller kan återvinnas.

a norditek

Besök Norditek på Elmia Wood i monter 323 så berättar de mer!

Norditek är det kompletta företaget för krossning, siktning och hantering. Man tillhandahåller maskiner som återvinner, förädlar och omvandlar material till produkter som är attraktiva och säljbara på marknaden. Genom att använda företagets tekniska lösningar i produktionsledet kan en dyr deponering omvandlas till ett kostnadseffektivt kretslopp. Norditek blandar egen tillverkning och utveckling med importerade maskiner från USA, Sydafrika, Irland och Tyskland. Läs mer på www.norditek.se

Redaktionen