Nyheter

OPTIVENT Ultra – VAV-spjäll med ultramätare

Efter 30 års arbete med VAV-spjäll och system så lanserar FläktWoods nu en revolutionerande teknik för att mäta och reglera luftflödet. Ett energieffektivt VAV bygger på principen rätt mängd luft vid rätt tillfälle och för att lyckas så krävs precisa luftflödesmätningar.

Detta har hittills inneburit svårigheter i projekteringsfasen eftersom att traditionella mätmetoder kräver att kanalsystemet har en viss raksträcka före och efter spjället för att få korrekta mätvärden. Ultramätaren i OPTIVENT Ultra ändrar hela förutsättningen för att projektera VAV-system.

Den nya tekniken som sitter i ultramätaren är baserad på ultraljud istället för tryckfall och därmed så kunde man undvika att placera komponenter i luftströmmen som skapar oljud och onödigt tryckfall.

OPTIVENT Ultra ger noggranna mätvärden utan behov av raksträcka innan spjället och kan monteras direkt efter böj eller T-stycke utan att det påverkar spjällets funktion. Den nya mättekniken med ultraljud innebär också en avsevärt bättre precision.

Redaktionen