Nyheter

Tekniska verken skapar upplevelser under bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017

Tekniska verken medverkar under Sveriges största bo- och samhällsexpo i Linköping i september. Dels kommer infrakulvert Vallastaden, som redan fått stor uppmärksamhet nationell, att visas upp men även andra verksamheter inom koncernen kommer att belysas på ett innovativt sätt.

Förhoppningen är att kunna skapa en annorlunda och spännande upplevelse för både allmänhet och näringsliv.

– Det här är Sveriges största bo- och samhällsexpo och kan jämföras med Bo01 i Malmö Tekniska verken är också unika med att ha en central yta mitt i händelsernas centrum som vi verkligen ska ta vara på, så här har vi möjligheten att skapa upplevelser utöver det vanliga, säger Johan Böök, projektsamordnare på Tekniska verken i Linköping..

Linköpings nyaste stadsdel Vallastaden, bygger på en idé om variation, kreativitet, social hållbarhet och resurseffektivitet. Tekniska verkens innovativa lösning är den unika 2,2 meter i diameter stora kulverten, som tagits fram tillsammans med Uponor, där samtliga ledningar – el, fiber, fjärrvärme, avlopp, vatten och sopsug är samlade och är 100 procent återvinningsbara.

a vallastaden

Det är bara dagvattenledningarna som ligger utanför. Kulverten innebär att dyrbar mark kan bebyggas och att gator inte behöver grävas upp vid framtida underhåll. Totalt har 1800 meter kulvert lagts ner i den första etappen.

Tekniska verken kommer att ha en egen central plats vid expotorget, där kan man uppleva temautställningen ”Drivkraft” via interaktiva installationer, kulvertbesök via VR, film, ett visualiseringsbord och genom att träffa och prata med anställda på Tekniska verken. Utställningen vill belysa problem som vi alla står inför med klimathot och ökade klimatpåfrestningar, och budskapet är att alla tillsammans kan göra nytta och skillnad.

– Med mod, engagemang och drivkraft kan vi hjälpa till att förändra den värld vi lever i till det bättre. Utställningen pekar på problemen, men kommer även med lösningar. Vi vill visa vad innovationer kan ge för resultat och även ge en inblick i vad det är Tekniska verken gör varje dag, dygnet runt, år efter år, säger Louise Boström, marknadskommunikatör på Tekniska verken.

Vad händer när 20 000 hushåll blir utan el efter stormen Gudrun? Vad är egentligen ett kretslopp? Varför spelar det någon roll om jag slänger tops i toaletten? Hur kan jag som invånare i Linköping faktiskt göra någon skillnad för klimatet?

– Vi hälsar alla välkomna att besöka oss så lovar vi att berätta dels vad vi på Tekniska verken gör, men också vad man själv kan göra för att hjälpa vår planet att bli grönare och mer resurseffektiv.

På bilden:
Johan Böök och Louise Boström är projektledare för Tekniska verken i Vallastaden.