Nyheter

Innovationsarenan JSP2 – ett ”Working Lab” på södra Chalmers

Idag startar byggnationen av Johanneberg Science Park etapp 2 (JSP2) på södra Chalmersområdet. På samma sätt som HSB skapade ett ”Living Lab” bygger Akademiska Hus ett ”Working Lab” där innovationsprojekt ska pågå både under och efter byggnationen.

JSP2 kompletterar guldhuset och det svarta huset från Johanneberg Science Park etapp 1 och skapar en sammanhängande samverkansmiljö med tydlig koppling både till Chalmers och till de många företagen i området.

– JSP2 är den saknade pusselbiten för att skapa en ny entré till södra Chalmers. Här skapar vi en myllrande mötesplats för näringsliv och akademi där experter möter forskare och företag möter studenter, säger Mats Bergh vd Johanneberg Science Park.

Den klarröda byggnaden JSP2 ska bli ett kontorshus, på drygt 9500 kvm med fler än 400 arbetsplatser, och en innovationsarena för projekt både under och efter byggperioden. Här vill vi tillsammans med våra partners hitta innovativa metoder och lösningar för bland annat de tre innovationsutmaningar som Akademiska Hus har satt upp för projektet; ”flexibla och digitala lärmiljöer och arbetsplatser”, ”värdeskapande mötesplatser” och ”ett klimatanpassat och resurseffektivt hus med ett lågt CO2-avtryck”.

a jsp

– I JSP2-projektet utmanar vi oss själva på ett helt nytt sätt. Här vill vi hitta nya lösningar för exempelvis bra akustik i byggnader med trästomme och framtidens samverkansmiljöer i form av ”Active Learning Workshop Room”. Dessutom vill vi utveckla vår organisation och vårt arbetssätt för nå ut med innovationer i hela verksamheten och till branschen i övrigt, säger Birgitta van Dalen marknadsområdesdirektör Akademiska Hus.

Redan nu är flera innovationsprojekt igång och tillsammans med våra innovationspartners kommer ännu fler att startas både under byggperioden och efter. I dagsläget har partnerskapsavtal tecknats med Chalmers, Johanneberg Science Park, RISE, IVL, ÅF, Chalmersfastigheter och ByggDialog.

Akademiska Hus satsar totalt cirka 380 miljoner kronor i projekt JSP2. Inflyttning är beräknad till sommaren 2019. Målsättningen är att nybyggnationen ska uppnå kraven för Miljöbyggnad Guld.

Kortfakta:
Byggstart: Maj 2017
Färdigställande: Sommaren 2019
Bruttoarea: Ca.9 500 kvm nybyggnation
Certifieringsmål: Miljöbyggnad Guld
Hyresgäster: Näringsliv, främst inom samhällsbyggnadssektorn
Verksamhet: Samverkan näringsliv, akademi och samhälle
Byggherre: Akademiska Hus
Samverkansentreprenör: ByggDialog
Arkitekter: Tengbom Arkitekter

Skiss: Tengbom Arkitekter

Redaktionen