Nyheter

ABB:s nya mikronätteknik lyser upp företag och landsbygdssamhällen

ABB tillhandahåller ekonomiskt överkomlig, säker och tillförlitlig elektricitet till avlägsna samhällen med sin nya integrerade mikronätlösning, MGS100, som kombinerar solenergi och batterilagring.  

MGS100, som är konstruerad för att fungera i extrema miljöer, har förmågan att förändra liv och företag till det bättre där tillgången till billig och tillförlitlig energi är en utmaning.

Det skalbara systemet kan anslutas till flera energikällor för att ge el till avlägsna byar som inte är anslutna till stam nätet eller tillförlitlig reservkraft för små kommersiella och industriella anläggningar som är uppkopplade till instabil nätförsörjning, vilket möjliggör social och ekonomisk utveckling.

– ABB använder teknik för att möjliggöra framsteg, och i detta fall kan vår innovation hjälpa till att förbättra livet för de som behöver det mest. MGS100 är en plug-and-play-lösning som ger tillgång till överkomlig och tillförlitlig kraft, skapar livsförändrande möjligheter, förbättring av grundläggande levnadsstandard, inklusive utbildning och hälsa samt att främja den ekonomiska utvecklingen. Den modulära och standardiserade lösningen möjliggör snabb implementering även på avlägsna platser , säger Tarak Mehta, global chef för ABB:s division Electrification Products.

a abb el

MG S100 sammanför i en enda enhet alla de komponenter som krävs för ett hållbart mikronät, vilket gör den extremt mångsidig och flexibel.  Den kan nyttja kostnadseffektiva, förnybara energikällor som solceller [PV] och batterier, vilket eliminerar beroendet a v kostsamma och potentiellt skadliga generatorer som drivs med biobränslen eller diesel, vilket minskar de totala driftskostnaderna och miljöpåverkan.

MGS100 prioriterar riklig lokal solkraft under dagen, växlar till batteriläge efter mörkrets inbrott oc h använder en AC-generator under resten av natten endast om batteriet töms.  Eventuellt elöverskott som produceras under dagens lopp kan användas för att ladda batterierna och när de är helt fulladdade kan återstående energi säljas till nätet för att gener era ytterligare inkomster.

Sömlös övergång mellan nätet och mikronätet möjliggör fortsatt drift medan nätet är nere och energilagring i batterier minimerar behovet av att köpa el från lokala leverantörer.

MGS100 har tre effektvärden – 20 kW, 40 kW och 60 kW nominell lastkraft och är inkapslad i en enda behållare.  Installationen är snabb och enkel, eftersom den är fabrikstestad och inbyggda DC- och AC-skydd gör den klar att ansluta. Den extra fördelen med fjärrövervakning är att vital diagnostik alltid är tillgänglig och underhåll är enkelt.

Den modulära, skalbara konstruktionen gör att kapaciteten enkelt kan utökas och ”nätklar”-funktionen möjliggör anslutning till nätet om detta blir tillgängligt.

MGS10 0 kommer att vara allmänt tillgänglig i slutet av 2017.

Redaktionen