Tag: projektdirektör för projektet Aurora på pappersbruket i Obbola