Hydrotermisk karbonisering hos Stora Enso i Heinola

Löser slamprobem, spar bränsle och minskar växthusgasutsläpp…