Nyheter

Hur löser vi sopsorteringens gordiska knut?

På tisdag morgon 2 juli anordnas Tekniska verkens kunskapsseminarium i Almedalen, där den viktiga avfallsfrågan står i fokus.

Liksom den gordiska knuten är ökad sopsortering en utmaning och en invecklad uppgift, men problemet kan lösas genom drastiska åtgärder. Ny teknik, nya affärsmodeller, bättre styrmedel och ökat samarbete i hela värdekedjan är kritiska komponenter för ökad insamling och återvinning. Under seminariet ställs de svåra frågorna till experter som har olika perspektiv på återvinning.

Tid: Tisdagen den 2 juli kl 8..30-10. Frukost serveras från kl 8.15

Plats: Länsstyrelsens trädgård

Medverkande under seminariet är:
Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna
Åsa Romson, forskare IVL
Gustav Askman, Circular Economy Expert, Tetra Pak
Charlotta Sund, vd Tekniska verken i Linköping
Mattias Lindahl, professor Linköpings universitet
Nazdaneh Yarahmadi, forskningsledare RISE
Tania Irebo Schwartz, Projektledare SenSoRe, Swerim
Åsa Domeij, vd Ragn-Sells