Nyheter

Dennis Andersson – Ny VD på Tunga Lyft

I tre år har Peter Revay suttit som VD på Tunga Lyft AB, men då han går vidare mot nya äventyr efter semestrarna, tillträdde Dennis Andersson formellt som ny VD den 1a juni 2019. 

Dennis har haft olika högre befattningar inom ekonomi och Handel i större koncerner som ICA och Ridderhems Delikatesser, innan han blev VD på Göteborgsbaserade MCA Lyft & och Montage. I slutet av 2017 köptes MCA upp av Tunga Lyft AB, och sen dess har Dennis verkat som Depåchef i Göteborg.

– Min styrka som ny vd för Tunga Lyft är att jag har erfarenhet av både större och mindre koncerner, säger Dennis, samt att jag redan jobbar på företaget och behöver inte sätta mig in i en massa detaljfrågor. Min ambition är att fortsätta att driva företaget i den riktning som vi påbörjat under Peters ledning men också säkerställa att vi inte tappar ’Tunga Lyft- andan’ som genomsyrat bolaget under alla år.

Dennis vill fortsätta Tunga Lyfts fokus på sälj och bra kundrelationer. Att behålla yrkesstoltheten och den familjära kulturen på företaget ligger också högt på listan.

– Vi har alltid haft en stark teamkänsla där vi löser kundernas stora och små problem tillsammans, fortsätter Dennis, branschmässigt är Tunga lyft ett starkt varumärke och det finns stort förtroende för Tunga Lyft, att vi utför vårt arbete på ett tryggt och säkert sätt.