Nyheter

El-Björn och Satema får samma ägare – United Power

El-Björn AB och Satema AS skapar norra Europas största aktör inom tillfällig Kraft – Klimat – Ljus. United Power är namnet på den nya gruppen och Connecting Capital blir huvudägare tillsammans med Svein Persson och Tore Persson, Satema AS.

El-Björn, med huvudkontor i Anderstorp, grundades 1954 och Satema, med huvudkontor i Oslo/Moelv, grundades 1963 och båda är ledande leverantörer av tillfälliga lösningar inom produktområdena kraft, klimat och ljus till den europeiska marknaden. Satema är också ledande inom permanenta kraftlösningar t.ex. generatorer och el centraler. Bolagen har utvecklats väl och tillsammans kompletterar de kunderbjudandet och möjligheten att åta sig större projekt.

Även produktutvecklingen kommer att förstärkas genom samgåendet, inte minst i en digitaliserad värld vilket kräver ökade resurser. Bolagen verkar på en marknad som drivs av tillväxt inom nya produkter som kräver hållbara och energieffektiva elförsörjningslösningar.

United Power AB är den nya gruppens holdingbolag vilket kommer att samordna de båda väletablerade varumärkena.

– Vi på Connecting Capital, i egenskap av ett industriellt orienterat investeringsföretag, är glada över att få vara med och skapa United Power! Ett smått historiskt ögonblick tillsammans med ägare och ledning i Satema och ledningen i El-Björn, säger Lars Nordin, styrelseordförande.

– Vi som ägare till Satema ser denna affär som ett möjliggörande för att skapa en större grupp med tillräckliga resurser för expansion såväl produktmässigt som geografiskt, säger Svein och Tore Persson, ägare till Satema.

United Power kommer att ha tillverkning i Norge, Sverige, Finland och Lettland. Gruppen sysselsätter ca 250 personer och omsätter cirka 750 MSEK.

Oaklins Norway har bistått Satema som rådgivare i transaktionen.