Nyheter

Svenska Absolicon i storaffär med Greenline Africa

Absolicon har tecknat ett ramavtal med Greenline Africa för försäljning av en produktionslina. Det totala värdet på försäljningsaffären uppskattas av bolaget till cirka 4 miljoner euro (drygt 42 miljoner SEK).

Potentiella köpare av solfångare i Sydafrika som Greenline Africa redan har kontakt med och som har ett uppenbart behov är bland annat Coca-Cola Beverages Africa, Woodlands Dairies och Pharma Q.

Intressant är också nivån på licensavgiften som i ramavtalet uppgår till 4 procent av värdet på försäljningen (av solfångare, T160). Licensintäkter har bra skalbarhet då lejonparten av denna intäkt faller direkt ner på lönsamhetsraden. Företaget tror att det är licensintäkten som kan skapa god marginal för Absolicon, väl över branschsnittet.

För att illustrera de potentiella årliga licensintäkterna från detta ramavtal har vi räknat på två enkla exempel:

  1. Produktionslinan går på full kapacitet och Greenline Africa säljer 100 000 kvadratmeter solfångare under ett år. Det uppskattade försäljningsvärdet per kvadratmeter är antaget till 2 500 kronor. I ett sådant scenario uppgår Absolicons licensintäkt till 10 miljoner kronor, alltså cirka 25 procent av försäljningsvärdet på produktionslinan.
  2. Går produktionslinan på halvfart och Greenline Africa säljer 50 000 kvadratmeter solfångare på ett år uppgår istället licensintäkten till 5 miljoner kronor.

Med full produktionstakt kommer Absolicon även kunna sälja insatsvaror till ett värde om cirka 3,8 miljoner euro (knappt 40 miljoner kronor). Samtidigt skall noteras att ramavtalet inte är bindande utan separata avtal för varje del skall upprättas.

Men om allt faller ut enligt plan bedömer bolaget att den andra (sålda) produktionslinan kan vara i drift i Sydafrika under andra halvan av 2020. De relaterade intäkterna kommer räknas av allt eftersom projektet fortlöper.

Bild: IvaCastro