Nyheter

Patent inom klimatsmart teknik ökar snabbare i Sverige än globalt

Tillväxten av internationella patentansökningar inom klimatsmart teknik är högre från svenska företag än globalt. För perioden 2006-2016 är den genomsnittliga årliga ökningen nio procent, fyra procentenheter högre än den globala. Även sett till antalet ansökningar ligger svenska företag bra till. Största andelen återfinns inom transport och frakt, följt av smart elektronik. Det visar en ny sammanställning från PRV (Patent- och registreringsverket).

Globalt har tillväxttakten för internationella patentansökningar (så kallade PCT-ansökningar) med minst en klimatsmart aspekt haft en genomsnittlig årlig tillväxt på fem procent under perioden 2006-2016. Det är något högre än den genomsnittliga ökningen av totala antalet internationella patentansökningar, oavsett område, som är fyra procent för samma period.

I Sverige har utvecklingen gått ännu snabbare. Den genomsnittliga årliga ökningen av antalet internationella patentansökningar inom smart miljöteknik från svenska företag är så hög som nio procent under tidsperioden. Från 2013 stagnerar tillväxten, vilket sammanfaller med hur trenden ser ut globalt. Den avtagande trenden beror sannolikt på den sedvanliga stagnation för innovationskraften inom ett teknikområde, som ofta inträffar efter en tid med väldigt stor tillväxt.

– Det är glädjande att se att svenska företag ligger bra till internationellt inom klimatsmarta innovationer. Nu gäller det att vi inte tappar fart. Med tanke på samhällsdebatten hade man kunnat tro att tillväxttrenden borde hållit i sig längre. Samtidigt vet vi att nya teknikområden utvecklas i faser, så förhoppningsvis kommer vi att se fortsatt starka bidrag till utvecklingen inom klimatsmart teknik, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV.

Med 2 992 internationella ansökningar under elvaårsperioden är Sverige tionde största sökandeland globalt och sjätte största i Europa. De stora svenska industriföretagen Ericsson, Scania och Volvo står för majoriteten av ansökningarna.

De områden som har störst andel ansökningar är transport och frakt, följt av smart elektronik. Det skiljer sig från de flesta andra länder med betydande mängder ansökningar, där i stället ansökningar inom energikällor och kraftöverföring dominerar.

Bilden:
Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV.
Foto: PRV