Nyheter

Lagrådsremiss: Skyddsombud ska få besöka arbetsplatser där facket inte har några medlemmar

– Förändringen behövs för att möta arbetsmiljöproblemen på dagens arbetsmarknad, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till Sveriges Radio Ekot.Vi måste komma till rätta med dödsolyckorna. En fråga som de fackliga företrädarna ofta lyfter fram är problemet att regionala skyddsombud inte har tillträde till alla arbetsplatser, trots att man har kollektivavtal, och det är det jag nu vill åtgärda.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommer till hösten att lägga ett skarpt lagförslag om att utöka de regionala skyddsombudens tillträdesrätt.

Nytt skulle i så fall bli att de får besöka alla arbetsplatser där det finns kollektivavtal även om facket inte har några medlemmar där.

– Jag räknar med att vi har en lagrådsremiss framme i höst, fortsätter Ylva Johansson.

Motparten, arbetsgivarsidan, är inte imponerad.

– Frågan är för viktig för att lämnas över till facket, säger Anna Bergsten, jurist och arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv till Sveriges Radio Ekot.

– Vi ser inte det som ett seriöst förslag. I första hand för att man ännu inte har utvärderat, man vet inte om den här regionala skyddsombudsverksamheten fungerar och om den gör att arbetsmiljöarbetet i Sverige blir bättre, fortsätter Anna Bergsten.

Svenskt Näringsliv vill att pengarna i stället ska gå till oberoende arbetsmiljörådgivare.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

– Skyddsombud har en koppling till facket och ska också ha det i framtiden.

Bild: Michal Jarmoluk