Nyheter

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd av Preems miljötillstånd i Lysekil

Idag kom Mark- och miljööverdomstolens besked kring Preems tillståndsansökan om att bygga ut Preems raffinaderi i Lysekil samt ta in förnybara råvaror. Domstolen ger prövningstillstånd, vilket innebär att ärendet tas upp till förnyad prövning med anledning av de överklaganden som kommit in.

– Det är viktigt att den rättsliga processen får ha sin gång och vi ser inte överklagandet som ett problem. Vi kommer göra de kompletteringar som eventuellt efterfrågas och sedan är det upp till domstolen att avgöra frågan, säger hållbarhetschef Malin Hallin. Vi har full tilltro till att vi kommer att kunna göra den önskade utbyggnaden och samtidigt följa de miljölagar som finns i Sverige. Tillsvidare pågår förstudien av den nya anläggningen enligt plan.

Preem ser den planerade utbyggnaden som ett viktigt steg för att snabba på omställningen från fossila till förnybara råvaror. Den nya anläggningen tar bort tjockolja med hög svavelhalt från marknaden och omvandlar till svavelfri bensin och diesel med lägre påverkan på miljön. Det betyder i sin tur att företaget kan leverera de miljöanpassade drivmedel som samhället efterfrågar. Den nya anläggningen kommer även att bli en viktig pusselbit i utfasningen av fossil råvara genom slurryteknologins stora flexibilitet att hantera olika råvaror, som till exempel rester från skogen.

– Vi har full förståelse för att allmänheten känner oro för ökade utsläpp, säger hållbarhetschef Malin Hallin. Vi ser på många olika åtgärder för att minska våra utsläpp, såsom infångning och lagring av koldioxid. En planerad CCS-anläggning kan fånga in 500 000 ton av utbyggnadens utsläpp lokalt. De nya produkterna som ska tillverkas i Lysekil kommer även att minska utsläppen med 800 000 ton koldioxid årligen i användarledet, då de är energitätare än tjockoljan. Så uppgifterna om att utsläppen fördubblas stämmer inte.

Bilden
Preemraff Lysekil .
Bild: Preem