Nyheter

Lansering av förbättrade multigasinstrumentet PS200

GMI, ett företag inom 3M Personal Safety Division, lanserar en ny version av multigas-baserade detektionsinstrumentet PS200.Från och med juni 2019 kommer företagets mest populära bärbara multi-gasdetektor, PS200, att innehålla några imponerande produktförbättringar.

En sådan förbättring är en ny kraftfull datalogging som gör det möjligt för kunder att samla all relevant kalibrering och sessionsdata över en 6-månadersperiod. Denna kapacitet kommer att förbättra kundernas tillgång till relevanta data samtidigt som snabbare beslut kan fattas.

Ett annat bra tillägg är det nya läget för snabbkalibrering på fältet, vilket kommer att spara tid för användare genom att förenkla fältkalibreringen. Kunderna kommer också att kunna visualisera sina kortsiktiga och långsiktiga exponeringar mot kolmonoxid (CO) och vätesulfid (H2S), så att de snabbt kan bestämma aktuella exponeringsnivåer och vidta lämpliga åtgärder.

Slutligen har man lagt till ett antal uppgraderingar av användarerfarenheter, inklusive en snabb konfigurationsdisplay. konfigurerbara konfidenssignaler; och ökad användarkontroll kring kalibreringsdatum, dödbandskonfigurationer och upplösningsinställningar (H2S). Dessa funktioner kombineras och kommer att förbättra prestanda; förbättra användarvänligheten och berikar dessutom den övergripande användarupplevelsen.

PS200 fortsätter att mäta en kombination av LEL, Syre (O2), Kolmonoxid (CO) och Vätesulfid (H2S), vilket gör den lämplig för ett stort antal personkontroller och tillämpningar i begränsade utrymmen. Utöver omfattande datalogningsmöjligheter är PS200 tillgänglig med en valfri intern pump och ett omfattande utbud av tillbehör för att möta ett brett utbud av användartillämpningar.