Nyheter

Forskningsprojekt inom avfallsförbränning får anslag från konkurrensverket

I år är det sammanlagt 10,6 miljoner kronor som Konkurrensverket ger i bidrag till olika forskningsprojekt inom konkurrens och offentlig upphandling.

– Att kunna bidra till att ny kunskap kommer fram är viktigt för att skapa förståelse för hur marknader fungerar och hur samhället och ekonomin utvecklas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Bland de forskningsprojekt som får bidrag kan nämnas till exempel det som ska studera hur prissamordningar kan upptäckas, hur vanliga och kostsamma de är, samt hur antalet företag påverkar risken för samordningar. Resultaten är relevanta vid marknadsövervakning samt beslut om koncentrationer och om regler som påverkar antal företag. Projektet ska ledas av professor Niklas Rudholm vid Handelns forskningsinstitut.

Docent Thomas P. Tangerås vid Institutet för näringslivsforskning får bidrag för att arrangera en nordisk workshop för forskare inom industriell organisation. Industriell organisation är det forskningsfält som studerar frågor kring imperfekt konkurrens, förvärv och konkurrenspolitik.

Ett annat forskningsprojekt har titeln ”Konkurrens om sopor – En analys av marknaden för avfallsförbränning” och ska ledas av dr Thomas Broberg vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Projektet ska analysera konkurrensen och prisbildning på marknaden för avfallsförbränning. Fokus kommer att ligga på att förstå vilka roller komparativa fördelar, geografiska avstånd och offentlig upphandling spelar.

– De olika forskningsprojekt vi nu ger bidrag till kommer på olika sätt att bidra till en djupare insikt och förståelse för konkurrens och offentlig upphandling, säger Rikard Jermsten.

Utöver de nio nya forskningsprojekten ges också bidrag till 11 pågående projekt.