Nyheter

Stena Line använder Qliks beslutstödsverktyg

Stena Line har som strategi att bli ”världens första kognitiva rederi år 2021”. Beslutsstöd spelar därför en avgörande roll i satsningen att hjälpa alla 5600 anställda bli mer dataläskunniga.

Stena Line är ett av världens största rederier med en modern flotta som består av 38 fartyg och 5 600 anställda från över 50 olika länder. Med målet att bli ”världens första kognitiva rederi år 2021” genomgår Stena Line just nu en omfattande digital transformering i samtliga delar av organisationer. Business intelligence (beslutsstöd) är en del av strategin som syftar till att göra Stena Line till rederibranschens mest dataläskunniga företag.

Dataläskunnighet (från engelskans data literacy) hänvisar till förmågan att läsa, arbeta med, analysera och kommunicera runt data.

En av Stena Lines största utmaningar mot att bli ett mer kognitivt företag har varit bristen på kunskap och användning av befintliga beslutsstödsverktyg. De flesta som använde Qliks verktyg kände inte till alla dess funktioner, samtidigt som många inte visste var man kunde vända sig för teknisk support och för att hitta rätt data. Detta ledde till att mänskliga fel i datainmatningen kunde resultera i felaktiga resultat i rapporter. Chefer var frustrerade över att KPI:er skiljde sig från de rapporterade siffrorna och IT-avdelningen fick ofta ta smällen för detta.

För att eliminera silos samt minska ledtiden från data till affärsvärdeskapande insikter inom företaget insåg Johan Ekman, som är BI-lead hos Stena Line, att lösningen låg i att ge de anställda förutsättningar att bättre förstå data samt kompetens att arbeta med den genom så kallad self service analytics.

– Vår vision handlar inte enbart om att möjliggöra för alla 5600 anställda att bli mer dataläskunniga och bekväma med datahantering – utan i förlängningen om att säkerställa att vi fortsätter att vara konkurrenskraftiga. En stark gemensam nämnare som vi alla delar i företaget är behovet av information för beslutsstöd. Därför blir business intelligence vattenhålet som alla samlas omkring, berättar Johan Ekman.

För att hjälpa de anställda att blir mer dataläskunniga har Stena Line lanserat en BI-utbildning,”The BI-academy”, för de anställda. Genom att ta del av utbildningen får anställda lära sig hur man navigerar, använder och skapar instrumentbrädor med Qliks verktyg. De anställda har dessutom möjlighet att bli ”Citizen Scientists” och skapa nya, spännande projekt med företagets dataforskare inom artificiell intelligens, för att driva ytterligare affärsvärde.

Stena Line uppmuntrar sina anställda att bli mer dataläskunniga genom ett antal initiativ, bland annat:

• En intern utbildning inom beslutsstöd med målet att utbilda de anställda i att förstå data;
• Utbildning kring hur man navigerar, använder och skapar instrumentbrädor i Qliks olika verktyg, samt self service analytics;
• Introduktion av plattformar för kunskapsdelning;
• Utveckling av anställdas kunskaper kring hur man kan utforska data och skapa en datadriven kultur.

Utbildningen har gjort det möjligt för anställda på olika avdelningar att samarbeta med experter inom datavetenskap för att öka affärsvärdet samt minska antalet avvikande KPI:er, datafel och silos i hela organisationen.

– Med fler än 30 Citizen Scientists och dataforskare som jobbar tätt i Qlik-baserade lösningar får vi affärsvärde ur varje applikation. Qlik är ett centralt strategiskt verktyg i hela företagets transformering, säger Johan Ekman.

Sedan etableringen av BI-utbildningen för sex månader sedan har över 100 anställda genomfört kursen, varav cirka 70 genom webbinarier och 36 genom individuell coachning. Ytterligare 10 anställda får genomför just nu kursen genom individuell coachning.

Johan Ekman ser att målet för alla 250 Qlik-användare är att ha slutfört den första delen av utbildningen till slutet av 2019. Målet är att BI-utbildningen och Citizen Scientist-initiativet ska leda till en ökad datadriven kultur hos Stena Line. Företaget kommer så småningom att kunna självkorrigera sina avvikande KPI:er och spåra sin data genom samtliga delar av organisationen.

Bilden:
Johan Ekman.