Nyheter

Kvantdatorer lyfter applikationer till nästa nivå

Visst kan affärssystem kräva mycket datorkapacitet, men är det verkligen nödvändigt att använda kvantdatorer? Det är i alla fall värt att undersöka. Det skriver Bas de Vos chef vid på IFS Labs.

PÅ IFS Labs har man många projekt i gång. Inspirationen för projekten kommer både från konsumentprodukter och olika branschlösningar. Exempel på det är förstärkt verklighet (augmented reality, AR) och chattbotar. Men ibland testas lösningar som inte särskilt många kunder kommer i kontakt med. Ett exempel på det är kvantdatorer. Datorkraften har ökat otroligt mycket de senaste årtiondena. Trots det räcker den inte till för de simuleringar som krävs för vissa optimeringslösningar. Det krävs en ny arkitektur, med exponentiell skalbarhet.

Problemet med dagens datorarkitekturer är att de är sekventiella till sin natur. De lämpar sig inte så bra för att lösa problem som kräver parallella bearbetningar, vilket ofta gäller optimeringsproblem. Det är därför grafikprocesser, som är bättre på parallell bearbetning än vanliga processorer, blivit populära under senare år.

En ny typ av datorer som kallas kvantdatorer tar sig an problemen på ett helt nytt sätt. Deras arkitektur skiljer sig helt från de datorer som används i dag. Det kräver sin man eller kvinna att förstå hur det fungerar. Men i korthet handlar det om att subatomära partiklar kan befinna sig i flera tillstånd samtidigt. Genom att utnyttja det blir det möjligt att utföra fler beräkningar än med traditionella datorer.

Ett annat sätt att förklara det här är att den minsta informationsbärande enheten i en vanlig dator, en bit, bara kan ha ett av två värden. Motsvarigheten i en kvantdator, en qubit, kan ha flera värden. Återigen, det gör det möjligt att utföra fler beräkningar under en viss tidsrymd.

Det är kanske överflödigt att påpeka att det är extremt komplicerat att bygga användbara kvantdatorer. Men många företag jobbar på det och de första kommersiella kvantdatorerna har kommit ut på marknaden. Men det är ännu tidigt i kvantdatorns utveckling.

Vad kan man göra med kvantdatorer? Till en början lär de främst användas för stora och komplexa beräkningar. Det gör att det går att simulera mer komplexa beteenden, snabbare. Exempel på användningsområden är utveckling av läkemedel, konstgödsel och liknande. Andra exempel är stora optimeringsproblem, som att hantera containerfrakter. Ytterligare exempel är kryptering och dekryptering. De praktiska användningsområdena för kvantdatorer är obegränsade. Och många av dem är högst relevanta för affärssystem och närliggande applikationsområden, som till exempel logistik.

Det har arbetats i mer än ett årtionde med att skapa kvantalgoritmer, men det är först nu som utvecklingen av kvantdatorer har tagit fart. Kvantdatorerna ligger fortfarande i lä vad gäller prestanda, jämfört med traditionella superdatorer. Men det är bara en tidsfråga innan kvantdatorerna har kört om. Och då kommer den generella teknikutvecklingen att ta ännu mer fart än i dag.

Av Bas de Vos chef vid på IFS Labs