Nyheter

Bulten har tecknat nytt FSP-kontrakt

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till ett nytt fordonsprogram hos en betydande europeisk fordonstillverkare. Kontraktet värderas till cirka 13 miljoner euro per år i full takt. Start av leveranser förväntas ske i november 2019 och löper över en period om tre år, och har därefter potential att sträcka sig över ytterligare ett antal år.

-Detta kontrakt bekräftar att Bulten’s FSP-erbjudande fortsätter att vara en attraktiv och effektiv lösning för fordonstillverkare och vi ser god potential i konceptet framåt”, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

Den tekniska kompetensen inom Bulten i kombination med många års erfarenhet av att framgångsrikt förse fordonsindustrin med komplexa och kritiska fästelement har varit starkt bidragande till att Bulten vunnit detta kontrakt. Kontraktet värderas till cirka 13 miljoner euro per år i full takt 2021. Start av leveranser förväntas ske i november 2019 och trappas successivt upp. Kontraktet löper över en period om tre år, och har därefter potential att sträcka sig över ytterligare ett antal år kopplat till fordonets livslängd, med en successiv avtrappning när modellen närmar sig sitt slut.

Bild: Bulten