Nyheter

Vilhelmina Mineral AB har erhållit godkänt planprogram för Jomagruvan

Svenska gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral AB:s norska dotterbolag Joma Gruver AS har erhållit godkännande av Røyrviks kommun för det planprogram som framtagits för Joma industriområde. Planprogrammet stipuleras enligt plan- och bygglagen och är en del av tillståndsprocessen som syftar till att återstarta gruvverksamhet i Joma.

Røyrviks kommun i Trøndelag har godkänt det planprogram som Multiconsult Norge AS tagit fram på uppdrag av Joma Gruver AS. Planprogrammet sätter förutsättningarna för det vidare arbetet med detaljreglering av Joma industriområde och är ett viktigt steg i tillståndsprocessen som syftar till återstart av gruvverksamhet i Joma. Planprogrammet antogs utan invändningar av kommunen. Nästa steg efter godkänt planprogram är genomförande av en konsekvensutredning.