Nyheter

E.ON höjer beredskap inför storm i Norrland

Efter varningar om stormbyar, höjer E.ON beredskapen i Norrland. Bland annat kommer en helikopter att flyttas till området. På fredagen varnar SMHI för vindbyar på över 25 meter per sekund över stora delar av området.

Stora delar av Norrland, framförallt de västra delarna, kommer enligt SMHIs prognos under torsdagen och fredagen få upp emot 28 m/s i vindbyarna.

– Vi har förstärkt beredskapen både för fältpersonal och i driftcentralen. Dessutom kommer en av helikoptrarna som använts under arbetet med Alfrida att flyttats till Norrland för att snabbt kunna användas där det finns behov efter att vindstyrkorna lagt sig, säger Stina Albing, kommunikationschef på E.ON Energidistribution.

Risken för avbrott är stor i stormbyarna. Samtidigt har E.ON under de senaste åren vädersäkrat en betydande del av elnätet i området, vilket minskar riskerna. Men dessvärre återstår ännu en del.

Efter Alfrida fick E.ON mycket hjälp av allmänheten genom en länk på hemsidan, där den som ser ett träd eller skadad elledning att rapportera in detta direkt via webben. På så sätt kan E.ON, med hjälp av bilderna, snabbare bedöma skadorna och skicka personal med rätt utrustning till den aktuella platsen. Man ska dock aldrig gå nära nedfallen ledning då den kan vara strömförande och mycket farlig.