Nyheter

E.ON blir delägare i finsk IT-plattform för eMobility

 E.ON Sverige ABE.ONs internationella verksamhet inom eMobility växer. Företaget går nu in som ägare i finska Virta, ett företag som utvecklar IT system för laddning av elfordon. E.ON och det finska företaget Helen är nu tillsammans majoritetsägare i Virta.

E.ON är nu delägare i Virta, en IT plattform för smart laddning av elfordon.

Virta befinner sig i en stark tillväxtfas. Företaget har en ledande teknologi när det gäller hantering av betalning och styrning och kontroll av själva laddningsprocessen. Det finska ligger särskilt långt framme när det gäller att möte fluktuationerna i energisystemet som orsakas av en växande andel förnybar energi som kan mötas genom laddning av elfordon, exempelvis laststyrning och möjligheten att återföra bilens el till elnätet, så kallat vehicle-to-grid. Detta kan jämna ut effektbehovet och därmed sänka kostnaderna för elbilsägarna.

– Framtidens resor och trafik bygger starkt på IT-teknik. Som delägare i Virta ingår vi i en företagsgrupp som har tillgång till den expertis som behövs för utvecklingsarbetet. På så sätt kan vi vara med och bygga framtidens resor och trafik, säger Marc Hoffmann, Sverigechef för E.ON.

Virta och E.ON har redan nu ett starkt operativt samarbete. E.ONs nätverk som består av tusentals laddstationer för elbilar från Norge i norr till Rumänien i söder fungerar redan nu i betydande utsträckning med teknik från Virta. Dessutom arbetar företagen tillsammans med vehicle-to-grid lösningar. Det gemensamma målet för E.ON och Virta är att göra det enkelt att vara elbilsägare, både för privatpersoner och företag, och att utveckla en gemensam standard för smart laddning av elfordon.