Nyheter

Ny prognos: 2019 inleds med fler jobbtillfällen inom industrin

Arbetsgivare inom tillverkningsindustrin förväntar sig en fortsatt ökad efterfrågan på arbetskraft under första kvartalet 2019 med en sysselsättningstrend på +7 procent, en minskning från föregående kvartals urstarka prognos på +16 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +5 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

Sysselsättningstrenden för tillverkningsindustrin är +7 procent, vilket innebär att arbetsgivare tror på fler jobbtillfällen under det första kvartalet 2019. Även om det innebär en minskning från föregående kvartals starka prognos på +16 procent, så är det en positiv siffra. Inte sedan 2011 har arbetsgivare inom industrin rapporterat en så hög prognos för årets inledande första kvartal.

– Arbetsmarknadsbarometern visar att industrins arbetsgivare överlag tror på en positiv start på året, samtidigt som kompetensbristen ställer ökade krav på att tänka nytt kring rekrytering. De främsta orsakerna till kompetensbristen är att arbetsgivare får in för få ansökningar, samt att sökande saknar konkreta yrkeskunskaper och tillräcklig erfarenhet, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

I Sverige som helhet förväntar sig arbetsgivarna en stabil takt för jobbtillväxten med en sysselsättningstrend på +5 procent. Det är en minskning jämfört med föregående kvartals prognos som låg på +8 procent, men prognosen för första kvartalet 2019 är relativt stabil i jämförelse med motsvarande period förra året.

Svenska branscher med starkast jobbprognoser

• Hotell- och restaurangbranschen, +12 procent

• Finans-, fastighets- och uppdragssektorn, +12 procent

• Byggbranschen, +12 procent

• Tillverkningsindustrin, +7 procent